Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Ekim 2016 Tarihli ve 29870 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027-2.htm