Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » “Doğu Karadeniz Bölgesi Belediyelerinin Alt Yapı Sorunları ve Mali İmkanları” Raporu.

“Doğu Karadeniz Bölgesi Belediyelerinin Alt Yapı Sorunları ve Mali İmkanları” Raporu.

Birliğimiz ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Trabzon Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen saha araştırması sonucunda elde edilen veriler ışığında; Birliğimizin görev, yetki ve faaliyet sahası içerisinde bulunan belediyelerin, hizmet üretmede varsa avantajlı veya dezavantajlı durumunu ortaya koyabilmek, ülkemizin diğer bölgelerindeki durum ile bir karşılaştırma yapmak; ortaya çıkan veriler ışığında gerek bölgesel farklılıklar ve gerekse belediyeler arasındaki ölçek farklılıkları açısından bir sonuca varmak; amacıyla hazırlanmıştır.