Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)”  3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-22.htm