Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Maden Sahalarına Kapatılacak Alanlar

Maden Sahalarına Kapatılacak Alanlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 06.12.2010 tarih ve 70492 sayılı yazısı ile; 5995 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesi ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 119. Maddesinde I ve II (a) grubu madenlerle ilgili kısıtlama getirilecek alanların nasıl belirleneceği açıklanmış olup, yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca ruhsat müracaatına kısıtlama getirilecek alanların belirlenmesi amacıyla İl Valiliklerinin, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunması gerektiği bildirilmiş ve il sınırları dahilindeki I ve II (a) grubu maden müracaatlarına kapatılacak alanların belirlenerek, oluşturulacak komisyonda değerlendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilmesi istenmiştir.
Belediyelerimize bu durum 29.12.2011 tarih ve 333 sayılı yazımız ile bildirilmesine rağmen İl Özel İdaresine bildirimlerin yapılmadığı belirlenmiştir.

Belediyelerimizce bu güne kadar maden müracaatlarına kapatılacak alanlar hakkında bildirimde bulunulmamışsa, ileride telafisi güçleşecek durumlarla karşı karşıya kalınmaması için, belediyelerimizin sınırları içinde maden müracaatlarına kapatılacak alanlar varsa, 1 / 25.000 ölçekli harita ve 6 derecelik dilime esas koordinat listesiyle birlikte ivedilikle İl Özel İdaresine bildirilmesi gerekmektedir.