Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161129-9.htm