Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmî Gazete’de ayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-24.pdf