Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

6768 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 24/12/2016 tarihli ve 29928 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161224M2-1.htm