Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2017/1 sayılı Tebliğ, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-5..htm