Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:49) 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-10.htm