Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Çevre Kanununun 20’nci Maddesine Göre Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre Kanununun 20’nci Maddesine Göre Verilecek İdari Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20’nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-17.htm