Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunun Genel Tebliği

Emlak Vergisi Kanunun Genel Tebliği

2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar içeren Emlak Vergisi Kanunun Genel Tebliği (Seri No: 70) 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-12.htm