Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Değerlendirme Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Değerlendirme Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Değerlendirme Komitesinin çalışmalarında ve alınacak kararların uygulanmasında ihtiyaç duyacağı her türlü destek ve yardımın bütün kurum ve kuruluşlarca sağlanacağına ilişkin 2016/30 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-3.pdf