Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9), 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-6.htm