Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61), 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11.htm