Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78), 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-13.htm