Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 8 Kasım 2016 Tarihli ve 29882 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161108-11.htm