Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22)

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22), 29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161229-4.htm