Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296), 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-15.htm