Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-13.htm