Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projeleri Yönetmeliği

Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projeleri Yönetmeliği

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Ocak 2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170105-5.htm