Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanları ile sözleşmelerin tanziminde uyulacak hususlar, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarihli ve 325 sayılı Genelgesi ile belirlendi.

genelge