Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/680)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/680)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/680); 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm