Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/679)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/679)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/679), 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm