Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Mezar Yerlerinin Satışından KDV Alınmayacak

Mezar Yerlerinin Satışından KDV Alınmayacak

Türkiye Belediyeler Birliği internet sayfasından alınan haber metni;

Maliye Bakanlığı, mezarlık yerlerinin satışı için Katma Değer Vergisi alınmayacağına ilişkin görüş bildirdi.

Mevzuatımızda mezar yerlerinin kullanım hakkının belediyeler tarafından satılabileceği düzenlenmiş ancak bu mahiyetteki satışların vergi mevzuatı karşısındaki durumlarına yer verilmemiştir. Bu durum mezar yerlerinin satışından KDV alınıp alınmayacağı konusunda belediyelerimizde tereddüde sebep olduğundan bu tereddütlerin giderilmesi için Birliğimizce Maliye Bakanlığına görüş soruldu.
Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen görüşte belediyelerin mezar yeri satışlarının KDV’den muaf olacağı belirtildi.

Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüşte; “Belediyelerin kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla herhangi bir ticari amaç güdülmeksizin ve piyasa ekonomisi içerisindeki rekabet eşitsizliği yaratmayacak şekilde yürüttükleri mezar yeri tahsis işlemi, sadece belediye tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde bulunan mezarlık alanlarının kullanım hakkının bir bedel karşılığı tahsisi şeklinde gerçekleştirilmekte olup bu hizmet dolayısıyla belediyeler bünyesinde bir iktisadi kamu kuruluşu oluşmayacağı ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin de söz konusu olmayacağı tabiidir.” ifadelerine yer verilmiş, yazının devamında ise, “belediyeler tarafından verilen mezar yeri tahsisi işleminin, belediyelerin kamu hizmetleri arasında beledi bir hizmet niteliğine haiz olduğu ve bu hizmet dolayısıyla belediyeler bünyesinde bir iktisadi kamu kuruluşu oluşmaması nedeniyle, söz konusu tahsis işleminin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceğinden dolayı yapılan satışların Katma Değer Vergisine tabi tutulmayacağı” bildirilmiştir. ( Kaynak: http://www.tbb.gov.tr/ )

maliye-bakanliginin-gorusu