Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170119-2.pdf