Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1)

Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1)

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1), 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170121-19.htm