Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan; Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3), 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170121-17.htm