Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-4.htm