Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 7 Şubat 2017 Tarihli ve 29972 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170207M1.htm