Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Belediyelerin Borç Kesintileri Durduruldu

Belediyelerin Borç Kesintileri Durduruldu

Belediyelerin kamuya olan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesilmektedir.

Bu kesintilerin azami oranı 5779 sayılı Kanunla %40 olarak belirlenmiş, kesintilerin bu oranı aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılacağı düzenlenmiştir

6736 sayılı Kanunla belediye paylarından kamuya ait borçlar için yapılacak %40’lık kesinti oranı %50’ye çıkarılmış, Bakanlar Kurulunun 2016/9491 sayılı kararı ile 2017 yılında belediye borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranları ise geçmiş dönem borcu olan belediyeler için %50 olarak belirlenmiştir.

Belediyelerden Birliğimize iletilen talepler dikkate alınarak Başbakanlık, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığına, kesinti oranlarının düşürülmesine ilişkin talep yazısı gönderilmiştir.

Resmi Gazete’nin bugünkü (10 Şubat 2017) tarihli nüshasında yayımlanan 2017/9849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan borçlarına mahsuben yapılan kesintilerin oranının; 2017 yılının Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için %0 olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Bu kararla belediyelerimiz Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin paylarını borçları için herhangi bir kesinti yapılmaksızın alacaklardır.

Belediyelerimizin mali durumuna önemli bir katkı yapacak bu Karar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM olmak üzere Bakanlar Kurulunun değerli üyelerine şükranlarımızı sunarız. Kaynak: http://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20170210-belediyelerin-borc-kesintileri-durduruldu