Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170223-11.htm