Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170223-7.htm