Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478); 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-16.htm