Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170310-1.htm