Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-16.htm