Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı; 11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-25.pdf