Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297); 16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170316-39.htm