Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ

Belediyelerin de denetim yetkisi bulunan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 1 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-14.htm