Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik; 1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170401-2.htm