Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 7007 Sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7007 Sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170405-18.htm