Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170413-2.htm