Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak Yerleşim Yerlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar; 19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-5.htm