Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi

Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi

Geçici yerleşim yerlerinin belirli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri konusunda belediyelere görev verilen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 19 Nisan 2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-8.pdf