Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Değişiklik, 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm