Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya Köyünün, Şırnak İli Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar; 30 Nisan 2017 Tarihli ve 30053 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170430-15.htm