Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » Genel » İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümeleri Yerleşim Yerlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar; 30 Nisan 2017 Tarihli ve 30053 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170430-16.htm