Sınır Tespiti Kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Sınır Tespiti Kararı; 30 Nisan 2017 Tarihli ve 30053 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170430-14.htm