Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar; 19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-4.htm