Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hakkında Tebliğler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hakkında Tebliğler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ; 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170505-8.htm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ; 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170505-9.htm