Rize Gülümsüyor

thumbnail_7239630f-8e26-473e-9a55-a4cf1def5997

12 – 13 Mayıs 2017 tarihlerinde Rize ilinde “ Rize 2053, 2053 de Nasıl Bir Rize Projesi Birinci Çalışma Paketi Bilgilendirme Toplantısı, Sorun Tespiti ve İhtiyaçları Belirleme Çalıştayı” yapılacak.
Bu toplantıya Birliğimiz üyesi belediyeler, hem de tüm Türkiye’deki merkez belediyelerinden personeller, Rize’deki ilgili STK’lar ve vatandaşların katılacağı bir çalıştay yapılması planlanmıştır.
Rize Belediye Başkanı Sayın Prof.Dr.Reşat KASAP toplantı hakkında; “Bu projede Rize ilinin Türkiye 2023 Şehirleşme ve İmar vizyonunda yerine alması şehircilikte yol haritasının belirlenmesi, günlük talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen değil, üst ölçekli planlar ve gelişme raporlarıyla uyumlu, Türkiye 2053 vizyonuna uygun; estetik, doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçirmesi; yaşam ve mekan kalitesi yüksek, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği destekleyen, kimlikli ve yaşanabilir, güvenli, afetlere duyarlı yapılaşmış, çevreye duyarlı, erişilebilir ( engelsiz) kentlilik bilinci gelişmiş, kültürel değerleri esas alan, sosyal dayanışma e kaynaşmayı teşkil eden, yöresel mimari ve geleneksel değerlere uygun yaşam alanlarının olduğu, dünyanın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olması vizyonu ile ilgili kurumların ( akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, merkezi yönetimlerin, yerel yönetimlerin yönetici ve çalışanları, sivil toplum, özel sektör ve meslek örgütlerinin mensupları, muhtarlar) halkın katılımı sağlanarak, katılımcı yaklaşım ile hareket edilen ildeki uygulamalara yansıyacak bir gelecek vizyonu tartışması başlatmak, gelecekte 2053 de görmek istediğimiz, hayalini kurduğumuz Rize ili için tavsiye kararların üretilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Çalıştay Programı için tıklayınız.